TRUY CẬP


ĐĐ. Thích Phước Tiến

Vượt qua số phận Vô Ngã giữa đời thường
Tuổi trẻ vào đời Tu để được gì
Thuyết luôn hồi trong Phật giáo Thiện Duyên và Ác Duyên
Tham ái là nguồn gốc của khổ đau Tịnh Độ
Tập đời sống thích nghi Tầm quan trọng của phước đức
Tình người tâm Phật Phật ơi.... Con biết khổ rồi !
Phát Tâm Bồ Đề Pháp phương tiện
Niệm Phật những điều cần thiết Nhu cầu và hưởng thụ
Những điều trọng yếu trong kinh A Di Đà Nhìn Lại Một Mùa Xuân
Ngôi chùa tâm linh Nỗi lòng người cha
Lo Sợ Lược sử Đức Phật A
Lương tâm con người Lòng chung thuỷ
Làm lại cuộc đời Làm chủ bản thân
Hóa giải nghiệp tiền kiếp Hóa giải mặc cảm
Gieo trồng hạt giống tốt Giá trị thời gian
Giá Trị Đồng Tiền Giàu và nghèo
Chăm sóc cho nhau Chánh tín và mê tín
Chánh báo và Y báo Biến ước mơ thành sự thật
Bồ Tát Hạnh Bên bờ sanh tử
48 Lời Nguyện Của Đức Phật A DI ĐÀ 14 Điều Răn Của Phật
10 Điều Tâm Niệm Đi tìm chốn bình an
Đi cho trọn kiếp người Đời Vay Trả
Ý nghĩa tuần chung thất
Giảng Sư
HT. Thích Thanh Từ (242)
Cố HT. Huyền Vi (114)
HT. Thích Trí Quảng (102)
TT. Thích Nhật Từ (94)
TT. Thích Chân Tính (94)
ĐĐ. Thích Phước Tiến (90)
Ps. Tịnh Không (Úc) (68)
HT. Tịnh Từ (Hoa Kỳ) (30)
TT. Thích Minh Thành (28)
ĐĐ. Thích Trí Huệ (28)
Cố HT. Tâm Thanh (28)
HT. Thích Nhật Quang (26)
HT. Nhất Hạnh (Pháp) (26)
ĐĐ. Thích Thiện Thuận (26)
TT. Thích Giác Đăng (24)
ĐĐ. Thích Minh Thành (24)
TT. Thích Nguyên Hiền (18)
TT. Thích Huệ Thông (18)
ĐĐ. Pháp Ḥa (Canada) (18)
HT. Thích Giác Hạnh (16)
Ns. Vũ Ngọc Toản (15)
ĐĐ. Thích Trí Chơn (14)
TT. Thích Viên Trí (12)
Thích Minh Niệm (11)
ĐĐ. Thích Quang Thạnh (10)
TT. Thích Bửu Chánh (8)
TT. Thích Thông Phương (6)
HT. Tuyên Hóa (Hoa kỳ) (6)
HT. Thích Thiện Trí (6)
TT. Thích Giác Hóa (6)
HT. Giác Nhiên (Hoa Kỳ) (4)
ĐĐ. Thích Thiện Ư (4)
ĐĐ. Thích Hạnh Bảo (Đan Mạch) (4)
ĐĐ. Thích Thông Phổ (4)
TT. Thích Hoằng Dự (4)
TT. Thích Bảo Nghiêm (2)
TT. Thích Chơn Thức (2)
ĐĐ. Thích Chiếu Túc (2)
TT. Minh Hiếu (Úc) (2)
ĐĐ. Thích Nhuận Nghi (2)
TT. Thích Minh Thiện (2)
HT. Thích Giác Toàn (2)
TT.Thích Nguyên Tạng (1)